Canvi d'hora

24 de març de 2006

La matinada del proper diumenge, 26 de març, començarà l'horari d'estiu. Els rellotges hauran d'avançar-se una hora: a les 2.00 hores seran les 3.00 hores, en compliment de la directiva comunitària que regeix el denominat "canvi d'hora" i que afecta a tots els països membres de la Unió Europea.

Segons estimacions del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), a Espanya l'estalvi en il·luminació en el sector domèstic, per el canvi d'hora, pot representar el 5%. Aquesta reducció té lloc durant els mesos que té efecte el canvi d'hora, és a dir, des de finals de març fins a finals d'octubre.

Aquest canvi d'hora es va començar a generalitzar, encara que de forma desigual, a partir de 1974, quan es va produir la primera crisi del petroli, i alguns països van decidir avançar els seus rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i consumir així menys electricitat en il·luminació. S'aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys.

Independentment del canvi d'hora, el IDAE recomana que tots els ciutadans contribueixin a l'estalvi d'energia, fent-ne un ús intel·ligent de la il·luminació a les nostres llars: seguir determinades pautes pot permetre'ns, sense renunciar al confort, estalviar fins a 100 euros a l'any, a més a més d'evitar emissions contaminants a l'atmosfera.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP