Prohibit fer foc al bosc

15 de març de 2009Des d'avui diumenge i fins al 15 d'octubre, està prohibit fer qualsevol mena de foc al bosc. Aquesta prohibició inclou també els terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta. Les cremes agrícoles són la segona causa d'incendi forestal. Més del 13% dels incendis a Catalunya es produeixen per aquest motiu.

Està prohibit:

- Cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa.

- Fer focs d'esbarjo i d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

- Llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

A més, quan hi hagi risc alt, molt alt o extrem, es pot prohibir l'ús de fogons de gas, barbacoes o fumar en terrenys forestals.

L'any passat, a Catalunya, es van registrar 421 incendis que van cremar 576 hectàrees de massa forestal.

Cada dia, la web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya actualitza el mapa de risc d'incendis. Podeu consultar-lo fent clic aquí.

Font: Gencat

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP