Contaminació urbana

8 de març de 2009Les emissions de contaminants a les àrees urbanes solen ser bastant regulars. No obstant, algunes condicions atmosfèriques poden augmentar notablement l'impacte d'aquests contaminants. La més important d'aquestes condicions és la inversió de temperatures a nivells baixos, quan una capa d'aire càlid, sovint associada a la presència d'altes pressions, es desplaça per sobre d'una capa d'aire fred, empedint que aquest ascendeixi o es dispersi. El resultat d'aquest fenomen és una franja de boira tòxica que s'estén des de la superfície terrestre fins a una alçada d'uns 150 a 300 metres.


A mesura que avança el dia, l'escalfor del terreny pot erosionar la capa d'inversió per la part inferior i, un cop trencada aquesta inversió, la boira es dispersa amb una certa rapidesa. No obstant, si la inversió no es trenca, és probable que s'intensifiqui durant la nit. Aquesta situació pot persistir diverses jornades, elevant la contaminació fins a nivells crítics.

A la fotografia es pot apreciar com diverses xemeneies trenquen una capa de núvols baixos, emetent tot un conjunt de gasos contaminants a l'atmosfera. Aquesta boira, tan densa i de poca alçada, podria ser d'origen advectiu (sempre i quan el mar estigués pròxim) o provocada per una persistent capa d'inversió tèrmica que, amb el pas del dies, va acumulant contaminació sobre la ciutat.


Font imatge: Desconeguda (WWW)

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP