Dia Meteorològic Mundial 2009

23 de març de 2009

EL TEMPS, EL CLIMA I L'AIRE QUE RESPIREML'aire que respirem canvia constantment. Tant el desenvolupament urbà com la modificació de la superfície de la terra i el canvi climàtic, fenòmens derivats d'una explosió demogràfica mundial, estan alterant la composició del nostre aire. Aquests canvis poden afectar dràsticament al temps i al clima i, per tant, a la nostra salut i a la dels nostres ecosistemes.

Nombrosos estudis científics vinculen la contaminació de l'aire a malalties respiratòries i cardiovasculars, el càncer, trastorns del sistema nerviós, així com a malalties transmeses per l'aire i induïdes per la calor. L'atmosfera diposita contaminants en els cursos d'aigua i en la nostra terra, el que perjudica no solament a les persones sinó també als animals i les plantes de l'ecosistema. Alguns d'aquests problemes ambientals són l'erosió, l’acidificació dels oceans, llacs, rius i boscos i l'acumulació de components tòxics en les plantes i en la fauna salvatge. L'emissió de gasos i aerosols en l'atmosfera també repercuteix en el canvi climàtic a llarg termini. Els meteoròlegs, hidròlegs i climatòlegs oferixen informació i serveis d'un valor inestimable per a ajudar a atenuar aquests problemes relatius a la salut i al medi ambient.

A mesura que els científics recopilen més dades sobre el nostre aire, que es caracteritza pels seus canvis constants, es donen compte cada vegada més de l'estret que és el vincle entre la qualitat de l'aire i el sistema temps-clima. El vent, la pluja, la neu, la llum solar i les variacions de la temperatura controlen conjuntament el transport i la durada dels agents contaminants en tot el món. Quant millor entenguin els científics el sistema temps-clima, millor podran predir la distribució de partícules i gasos atmosfèrics que poden ser nocius. Al mateix temps, els propis contaminants repercuteixen en el nostre sistema temps-clima. Per exemple, les partícules i els gasos presents en l'atmosfera poden modificar la manera en la qual el planeta absorbeix o reflecteix la calor i pot fer demorar o propiciar la precipitació. El fet d'entendre la composició de l'atmosfera permet que els científics estiguin molt més capacitats per a efectuar prediccions meteorològiques a curt termini així com prediccions climàtiques a llarg termini.

La interdependència del sistema temps-clima i la contaminació mundial és un tema d'estudi crucial per al segle XXI. Els Serveis Meteorològics i Hidrològics Nacionals (SMHN) dels Membres de la OMM i els seus associats estan a l'avantguarda d'aquesta labor. A l'observar els canvis de l'atmosfera i analitzar la relació que existeix entre els contaminants i el sistema temps-clima per a després efectuar prediccions sobre la qualitat de l'aire i el clima, els SMHN estan oferint informació vital a les instàncies normatives i al públic. Al col·laborar amb els serveis mediambientals i de salut pública de caràcter nacional, regional i internacional, estan ajudant a reduir el risc de morts i lesions induïdes per la contaminació amb la qual cosa ens protegeixen a nosaltres i al nostre planeta.

Font de consulta: OMM

1 comentarios:

meteotossa ha dit...

Felicitats a tots els meteofanàtics!
Avui és un gran dia per a tots!

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP