Tifó Fitow

2 de setembre de 2007

En meteorologia, un cicló tropical és un sistema de tempestes amb una circulació tancada al voltant d'un centre de baixa pressió. Els ciclons tropicals extreuen la seva energia de la condensació d'aire humit produint forts vents. El nom té el seu origen en els tròpics i la seva naturalesa ciclònica. Es distingeixen d'altres tempestes ciclòniques com les baixes polars pel mecanisme de calor que les alimenta, que les converteix en sistemes tempestuosos de "nucli càlid". Depenent de la seva força i localització, un cicló tropical pot anomenar-se depressió tropical, tempesta tropical, huracà o tifó, a més d'altres noms. En el cas del tifó, es tracta d'un cicló tropical que se forma a l'Oceà Pacífic Occidental.

A la següent imatge, obtinguda pel satèl·lit Meteosat, podem veure el tifó Fitow, situat al sudest de l'arxipèlag de les illes que conformen Japó. En el seu centre es registraven vents sostinguts de fins a 160 quilòmetres per hora.Font imatge: NOAA

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP