Què és un model meteorològic?

11 de setembre de 2007

A l’actualitat, gairebé totes les previsions del temps tenen la seva arrel en les dades pronosticades per un model numèric de predicció meteorològica. Aquests models consisteixen en un conjunt d’algoritmes que resolen les equacions matemàtiques que expresen els principis físics que governen l’atmosfera i l’oceà.

Com es fa un model meteorològic?

La meteorologia, per mitjà de xarxes d’estacions meteorològiques, estacions en vaixells, radiosondatges, satèl·lits meteorològics, etc, intenta determinar les variables meteorològiques en els vèrtexs d'una malla tridimensional de grandària el menor possible. A partir d'aquestes condicions inicials i aplicant les lleis de la física, s'intenta predir l'evolució del temps a 12 hores, 24, 48, 72 ó 96 hores. Per a això cal utilitzar potents ordinadors que s'encarreguen de realitzar els càlculs fent servir un model. El resultat de tot plegat són mapes on hi ha representades l’evolució en el temps més probable d’una o més variables, com ara la pressió atmosfèrica, el vent, la temperatura, la quantitat i el tipus de precipitació, etc. Avui en dia, gairebé tots els centres meteorològics oficials i moltes universitats han desenvolupat els seus propis models meteorològics, adaptats a les característiques climàtiques i orogràfiques del seu territori.

Tipus de models:

Depenent de l’escala a que es treballi, els models meteorològics es classifiquen en tres grans blocs: els models globals, els models regionals (o de mesoescala) i els models de microescala. Els primers s’encarreguen fonamentalment de la predicció numèrica del temps a escala planetària o als estudis de canvi climàtic; els models regionals serveixen per reproducir fenòmens de mesoescala i predir el temps local, i els models de microescala es desenvolupen per simular fenòmens turbulents i superficials d’especial interés, per exemple, en la simulació de dispersió de contaminants.


Model GFS (global)


Model MASS (regional ó mesoescala)

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP