Per què falla una predicció del temps?

15 de setembre de 2007

L’atmosfera de la Terra és un sistema caòtic, on petits canvis en les condicions inicials poden tenir grans efectes amb el pas del temps. Aquest efecte sempre limitarà la predicció del temps, i es coneix com “efecte papallona”. Això fa molt difícil predir amb precisió canvis de temps més enllà d'uns pocs dies.

Com podem veure, els models meteorològics, tot i ser una eina molt avançada, tenen les seves limitacions. Avui en dia no existeix el model ideal o perfecte. D’entre la gran varietat de models existents, cal saber quins s’ajusten millor cada tipus de situacions. Catalunya és un país molt complexe, amb un relleu molt accidentat i amb molts microclimes. Això encara fa més dificil la tasca de predir el temps. Per altra banda, hi ha situacions més fàcils de predir a través d’un model que unes altres, com per exemple, el pas d’una línia frontal respecte a la formació d’una depressió a la mediterània occidental.

A l’hora de fer la predicció del temps, l’experiència del meteoròleg és molt important. No obstant, cal tenir en compte que la meteorologia no és una ciència exacta, i per tant, sempre hi haurà un petit tant per cent d’incertesa en tota previsió. Afortunadament, tot i els avenços científics i tecnològics, l’home no és encara capaç de controlar el temps.


Representació de l' "efecte papallona", descrit per Edward Lorentz l'any 1960.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP