Barcelona, una ciutat contaminada

27 de setembre de 2007

Disminuir la pol·lució atmosfèrica, fins assolir els nivells que aconsella la l’Organització Mundial de la Salut (OMS), aportaria importants beneficis a la població de l’àrea metropolitana de Barcelona en termes de morbimortalitat i esperança de vida, segons ha revelat un estudi dirigit pel Dr. Nino Künzli, professor d’investigació ICREA de l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica i del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (IMIMCREAL), per encàrrec del Departament de Salut i del Departament de Mediambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de l’estudi ha estat estimar el benefici per la salut de la reducció de la contaminació atmosfèrica a l’àrea metropolitana de Barcelona, i ha posat de manifest que adoptar els nivells de pol·lució atmosfèrica recomanats per l’OMS -i que ja s’estan implementant a d’altres països de la Unió Europea-, suposaria per a la població de l’àrea metropolitana de Barcelona obtenir importants beneficis en termes de salut.

La Generalitat de Catalunya està planificant estratègies per a millorar la qualitat de l’aire a les zones de Catalunya que tenen una major concentració de contaminació. El primer pas ha estat implementar un pla d’actuació per a l’àrea metropolitana de Barcelona, per a reduir la contaminació atmosfèrica de l’àrea de cara a l’any 2010 i ajustar-se als estàndards actuals d’acord amb la legislació de la Unió Europea (EU). L’estudi mostra que ajustar-se a aquests estàndards comportarà importants beneficis per a la salut. Tanmateix, s’espera que els beneficis per a la salut a l’àrea metropolitana de Barcelona siguin tres vegades més grans un cop s’assoleixi el nivell proposat per l’OMS per a protegir la salut pública.


Aquest estudi va ser presentat als mitjans de comunicació el passat 19 de setembre, a l'auditori del PRBB.Font: IMIM (Institut Municipal d'Investigació Mèdica)

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP