Canvi d'hora - Tardor 2010

26 d’octubre de 2010


El proper dia 31 serà el darrer diumenge del mes d'octubre. I com succeeix cada any, durant la matinada d'aquest dia tindrà lloc el canvi d'hora, d'estiu a hivern. Un canvi del qual cada cop es posa més en dubte la seva rentabilitat econòmica. A les tres de la matinada, haurem d'endarrerir una hora els nostres rellotges, fent que marquin les dues. Diumenge serà l'únic dia de l'any amb una durada de 25 hores.

Font imatge: Google images

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP