Els núvols del jet-stream

6 de març de 2010

A les capes més elevades de l'atmosfera es formen forts vents a conseqüència de les importants variacions de temperatura i pressió. Aquests vents, anomenats corrents en jet o jet-streams, solen situar-se entre els 9.000 i els 10.500 metres i poden arribar a assolir velocitats de fins a 300 quilòmetres per hora. Els corrents en jet enforteixen i guien els sistemes de baixes pressions. Durant l'hivern, quan hi ha majors contrastos de temperatura, aquests corrents són més pronunciats i es dirigeixen cap a l'Equador. A l'estiu, quan les temperatures són més uniformes, les corrents tendeixen a afeblir-se i dirigir-se cap als pols.

Durant el mes de febrer, les illes Canàries va patir diversos temporals, amb forts vents i abundants precipitacions, com a conseqüència del pas de diverses depressions sobre la zona. El passat 18 de febrer, el satèl·lit MODIS va capturar la següent imatge, on es poden apreciar uns núvols molt "curiosos", provocats pel pas del jet stream, tal i com es pot apreciar en el mapa previst del mateix dia, a les 18Z.


Núvols provocats pel jet-stream sobre les illes Cànaries (18-02-2010)


Zoom imatge anterior


Mapa previst de línies de corrent i velocitat del vent a 300 hPa (18-02-2010, 18Z)

Font imatges: NASA / Wetterzentrale

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP