HOME (la nostra llar)

3 de juny de 2009

En els seus 200.000 anys d'existència, l'home ha trencat l'equilibri de gairebé 4.000 milions d'anys d'evolució de la Terra. El preu a pagar és considerable, però massa tard per ser pessimistes. a la humanitat li queden deu anys escassos per invertir la tendència, conscienciar-se de l'explotació desmesurada de les riqueses de la Terra i canviar la manera de consumir. Yann Arthus-Bertrand, amb les seves imatges inèdites de més de 50 països vistos des del cel, compartint amb nosaltres la seva capacitat de meravellar-se i també les seves preocupacions, col·loca, amb aquesta pel·lícula, una pedra a d'edifici que hem de reconstruir, tots junts.Més que una pel·lícula pensada per al cinema, HOME serà un esdeveniment mundial. Per primera vegada a la història, aquest llargmetratge s'exhibirà alhora en més de 50 països. Precisament, s'ha triat la data simbòlica del 5 de juny de 2009, Dia Mundial del Medi Ambient, per aquesta difusió simultània en cinema, televisió, DVD i Internet.

La Terra en xifres:

- El 20% de la població consumeix més del 80% dels recursos del planeta.

- Les despeses militars mundials són dotze vegades més elevades que l'ajut al desenvolupament.

- Cinc mil persones moren al dia per la ingestió d'aigua insalubre. Mil milions d'homes no tenen accés a l'aigua potable.

- Mil milions de persones passen gana.

- Més del 50% dels cereals comercialitzats al món es destinen a la ramaderia i als agrocarburants.

- El 40% de les terres cultivables estan en estat de degradació.

- Cada any, desapareixen tretze milions d'hectàrees de boscos.

- Un de cada quatre mamífers, una de cada vuit aus i un de cada tres amfibis estan en perill d'extinció. Les espècies s'extingeixen a un ritme mil vegades més elevat que el ritme natural.

- Les tres quartes parts dels recursos de la pesca estan esgotats, en declivi o a punt d'estar-ho.

- La temperatura mitjana dels quinze últims anys ha estat la més alta mai registrada.

- La banquisa ha perdut un 40% del seu gruix en quaranta anys.

- Podria haver-hi dos-cents milions de refugiats climàtics abans de l'any 2050.

Més informació: HOME

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP