Medi ambient: les escombraries i l'aprofitament energètic

30 de juliol de 2008

- Més del 65% de tota la brossa que es genera a Espanya és recuperable o reciclable.

- Per a fabricar una tona de paper es necessiten entre 12 i 16 arbres de tamany mitjà, uns 50.000 litres d'aigua i més de 300 kg de petroli.

- A més a més de la tala d'arbres, el reciclatge de paper disminueix el consum d'aigua en un 86% i el d'energia en un 65%. Per cada foli DIN A4 que es recicla, s'estalvia l'energia equivalent al funcionament, durant una hora, de dues bombetes de baix consum de 20 W, que donen la mateixa llum que dues bombetes incandescents de 100 W.

- Per cada ampolla que es recicla s'estalvia l'energia necessària per a tenir un televisor encès durant 3 hores o l'energia que necessiten 5 lllums de baix consum de 20 W durant 4 hores.

- Reciclant les 3.000 ampolles d'un "iglú" de recollida selectiva s'estalvien de l'ordre de 130 kg de petroli i 1.200 kg de matèries primes.

- Amb l'energia necessària per a fabricar una llauna de refresc d'alumini, es podria tener funcionant un televisor durant dues hores.

- Existeixen ja tecnologies per a transformar les gomes i els plàstics (per exemple, bosses de la compra) en combustibles líquids o gasosos.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP