"A sea change"

28 de desembre de 2009Us imagineu un món sense peixos?
A Sea Change és una pel·lícula que narra el viatge d’un jubilat profesor d’història, Sven Huseby, a la recerca per a descubrir que està succeint en els mars del nostre planeta. Després d’haver llegit el llibre “The Darkening Sea”, Sven s’obsessiona amb l’augment de l’acidesa dels oceans, que pot comportar un canvi radical per a la vida de l’ésser humà. La seva recerca li duu a Alaska, Califòrnia, Washington i Noruega, on descobreix una crisi a nivell mundial, de la qual la majoria de les persones no en són conscients. Parlant amb oceanògrafs, biòlegs marins i climatòlegs, Sven descobreix que l’escalfament global és només la meitat de la història de la catàstrofe ambiental que ens espera.

L’excés de diòxid de carboni es dissol en els oceans, provocant un canvi de la química de l’aigua del mar. L’aigua més àcida provoca que les closques dels pteròpters es dissolguin. Aquests moluscos són els primers graons de llargues cadenes d’alimentació. Els coralls també estan en greu perill, amenaçats per l’escalfament del mar i pel procés de blanquejament que pateixen. Aquests efectes podrien ser cada cop de major envergadura, afectant directament als peixos, font directa de proteines de més de mil milions de persones.

Més informació: A Sea Change

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP