Volcans i canvi climàtic

9 d’abril de 2006

Les temperatures dels oceans podrien haver pujat més durant l'últim segle si no hagués estat pels volcans que van llençar cendres i aerosols a l'atmosfera superior, segons revela una recent investigació. Les erupcions també van limitar en un percentatge notable la pujada del nivell del mar causada per l'activitat humana.

Utilitzant dotze models climàtics d'última generació, els investigadors han trobat que l'escalfament de l'oceà i la pujada del nivell del mar en el segle XX es van reduir substancialment per l'erupció, l’any 1883, del volcà Krakatoa a Indonèsia. Els aerosols volcànics van bloquejar la llum del Sol i van refrescar la superfície de l'oceà. Aquest refredament va penetrar a capes més profundes de l'oceà, on va romandre fins a dècades després de l'esdeveniment. Els efectes volcànics en el nivell del mar poden persistir durant molts decennis.

Investigadors del Laboratori Nacional Lawrence Livermore, del Centre Nacional d'Investigació Atmosfèrica (NCAR), de la Universitat de Reading i del HC (Hadley Centre), van provar els efectes d'erupcions volcàniques en models climàtics recents. Van examinar simulacions del clima de 1880 al 2000, comparant-les amb les observacions disponibles.

Forçaments externs, com canvis en els gasos d'efecte hivernacle, la irradiació solar, i aerosols volcànics i de sulfats, van ser inclosos en els models. Els oceans s'expandeixen i es contreuen depenent de la temperatura marina. Això causa que el nivell del mar augmenti quan l'aigua és més càlida, i disminueixi amb temperatures més fresques. La temperatura volumètrica mitjana dels oceans (a 300 metres) en l'àmbit mundial s'ha elevat en uns 0,037 ºC en dècades recents a causa de quantitats creixents de gasos d'efecte hivernacle atmosfèrics. Encara que pot semblar un increment insignificant, correspon a una pujada del nivell del mar de diversos centímetres, i no inclou l'efecte d'altres factors, com la fusió de glaceres.

Aquest salt del nivell del mar, no obstant això, hauria estat encara més gran si no hagués estat per les erupcions volcàniques de l'últim centenar d'anys. Els aerosols volcànics dispersen la llum del Sol i provoquen que la temperatura de la superfície de l'oceà disminueixi, una anomalia que és gradualment transmesa cap a capes més profundes, on roman durant dècades. Els experiments estudiats també inclouen l'erupció més recent esdevinguda l’any 1991 en el mont Pinatubo, a les Filipines, que va ser comparable a la del Krakatoa, en quant a la seva grandària i intensitat. Mentre que un refredament similar de l'oceà va resultar d'ambdues erupcions, la recuperació del contingut de calor va esdevenir molt més ràpidament en el cas del Pinatubo. Els efectes sobre el contingut de calor del Pinatubo i altres erupcions en el segle XX van ser compensats per l'escalfament observat de l'oceà superior, que principalment és a causa d’influències humanes.


Fotografia del volcà Pinatubo en erupció.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP