Les al·lèrgies primaverals

2 d’abril de 2006

Cada any creix el nombre de persones afectades per las al·lèrgies. Els experts apunten que les causes no estan tant en el pol·len com en la creixent contaminació atmosfèrica de les ciutats.

Què és una al·lèrgia? És una resposta exagerada del nostre sistema immunològic davant de qualsevol substància estranya que considera potencialment perillosa. L'organisme posa en marxa una sèrie de mecanismes de reconeixement, detecció i producció d'anticosos per combatre als agents invasors. Quan el número d'anticossos és exagerat es produeix una reacció al·lèrgica.

Hi ha molts tipus d'al·lèrgies i es classifiquen segons la causa i la part del cos a la que afecten. La més freqüent a la primavera és la rinitis al·lèrgica, provocada per partícules que transporta l'aire, com pol·len, herbes, floridures, pols i, fins i tot, caspa dels animals. Existeixen altres tipus d'al·lèrgies ben diverses, com la intolerància a un aliment concret, a un fàrmac, a les picadures d'alguns insectes, a la llum solar, a la calor, a l'exercici físic excessiu, etc. Hi ha moltes plantes que en aquesta estació realitzen la pol·linització a través de l'aire; és el que s'anomena "pol·linització anemòfila" i és la responsable de moltes de les al·lèrgies. Entre aquestes estan les gramínies – espigues de prats i camps –, l'olivera, el bedoll, algunes brolles i una planta mediterrània: la parietaria judaica.

La Xarxa Aerobiològica de Catalunya publica, cada setmana a Internet, els resultats dels nivells de pòl·lens i espores al·lergògens obtinguts a vuit punts de mostreig repartits per tot el territori català. Informació consultable en aquest
enllaç.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP