"Escalfament global" a Catalunya

27 de febrer de 2008

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) realitzarà un seguiment anual de les tendències climàtiques al nostre país a través de l’elaboració d’un Butlletí anual d’indicadors climàtics que presentarà amb periodicitat anual.

L’SMC ha publicat el primer d’aquests butlletins, que analitza, des de diferents punts de vista i fins a l’any 2007, les sèries de temperatura de l’aire i de precipitació de l’Observatori de l’Ebre (el Baix Ebre), amb dades des del 1905, i de l’Observatori Fabra (el Barcelonès), amb dades des del 1913, i la de temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit (el Baix Empordà), amb dades des del 1969.

Tot seguit es presenten les conclusions de l’estudi dels diferents indicadors climàtics utilitzats i agrupats per variables meteorològiques per facilitar la seva comprensió.

• Temperatura de l’aire:
− S’ha observat un increment de la temperatura mitjana anual als dos observatoris estudiats (Observatori de l’Ebre i Observatori Fabra) d’aproximadament 0,15 ºC per dècada.
− El ritme d’augment de la mitjana anual de la temperatura màxima és gairebé el doble de l’increment experimentat per la mitjana anual de la temperatura mínima als dos observatoris.
− A nivell estacional es poden detectar tendències lleugerament diferenciades als dos observatoris. A l’Observatori de l’Ebre, l’augment de la temperatura mitjana és més destacat a l’estiu, i en especial per a les temperatures màximes (+0,31 ºC per dècada).
En canvi, a l’Observatori Fabra, l’increment de les temperatures mínimes hivernals és el més marcat (+0,17 ºC/dècada).
− L’any 2007 en el context de l’evolució climàtica del darrer segle s’ha mostrat com a un any càlid, amb una anomalia de la temperatura mitjana de l’aire respecte el període de referència 1961-1990 que ha estat de 0,9 ºC a l’Observatori de l’Ebre i de 1,5 ºC a l’Observatori Fabra.
− De l’observació dels índexs es desprèn que als dos observatoris augmenta el nombre de dies d’estiu, augmenta el valor de la temperatura màxima absoluta, l’amplitud tèrmica anual, el nombre de dies càlids, el nombre de nits càlides, el nombre de nits tropicals i les ratxes càlides. D’altra banda, disminueix el nombre de nits fredes, els dies de glaçada i les ratxes fredes. Aquests resultats coincideixen força amb els esmentats al Quart Informe d’Avaluació de l’IPCC, on es parla d’una major freqüència de dies càlids, de nits càlides i d’onades de calor sobre la major part de les zones terrestres.

• Precipitació:
− No hi ha una tendència definida del comportament de la precipitació, essent els increments o descensos molt modestos tant a nivell estacional com anual i no significatius estadísticament a tots dos observatoris.
− La precipitació acumulada durant l’any 2007 a l’Observatori de l’Ebre ha estat propera a la mitjana climàtica, mentre que a l’Observatori Fabra ha estat inferior en un 23% respecte la mitjana climàtica. En aquest darrer observatori, dels darrers deu anys, nou han enregistrat precipitacions inferiors a la mitjana.
− L’Índex Simple d’Intensitat Diària (precipitació total anual dividida pel nombre de dies amb precipitació igual o superior a 1 mm) sí que mostra una tendència positiva estadísticament significativa a tots dos observatoris, la qual cosa indica que la pluja total anual cau repartida en menys dies.

• Temperatura de l’aigua del mar:
− S’ha observat un augment de la temperatura a totes les fondàries des de 1974.
− L’any 2007 totes les anomalies tèrmiques de la temperatura de l’aigua del mar a diferents fondàries han estat positives. A 50 m de fondària s’ha enregistrat el màxim de temperatura mitjana anual de tota la sèrie.

Font: Servei Meteorològic de Catalunya

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP