Dia Meteorològic Mundial 2022

23 de març de 2022

Els fenòments extrems relacionats amb el temps, el clima i l’aigua són cada cop més freqüents i intensos a moltes parts del món com a conseqüència del canvi climàtic. Estem més exposats que mai a múltiples perills, que estan evolucionant com a resultat del creixement de la població, la urbanització i la degradació ambiental.

Ja no n'hi ha prou amb les previsions de quin temps farà. Les previsions basades en l'impacte que informen el públic del temps que farà són vitals per salvar vides i mitjans de subsistència. No obstant això, una de cada tres persones encara no està adequadament coberta pels sistemes d'alerta primerenca.

Una major coordinació entre els serveis meteorològics i hidrològics nacionals, les autoritats de gestió de desastres i les agències de desenvolupament és fonamental per millorar la prevenció, la preparació i la resposta.

La COVID-19 ha complicat els reptes als quals s'enfronta la societat i ha debilitat els mecanismes d'afrontament. La pandèmia també ha posat de manifest que, en el nostre món interconnectat, hem d'adoptar un enfocament transfronterer veritablement multirisc per avançar cap als objectius globals d'acció climàtica, reducció del risc de desastres i desenvolupament sostenible.

Estar preparat i capaç d'actuar en el moment adequat, en el lloc correcte, pot salvar moltes vides i protegir els mitjans de subsistència de les comunitats d'arreu del món, tant ara com en el futur.

El Dia Meteorològic Mundial, el 23 de març de 2022, té com a lema “Alerta primerenca i acció primerenca”, i destaca la importància vital de la informació hidrometeorològica i climàtica per a la reducció del risc de desastres.

Font d'informació: WMO
  

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP