Dia Meteorològic Mundial 2021

23 de març de 2021

L'oceà cobreix al voltant del 70% de la superfície de la Terra i és un dels principals condicionants del temps i el clima del planeta. Tampoc es pot oblidar la funció transcendental que exerceix en el canvi climàtic. És, així mateix, un dels principals motors de l'economia mundial, ja que és la via per la qual transita més del 90% del comerç mundial i proporciona suport al 40% de la humanitat que viu a menys de 100 quilòmetres de la costa. Conscients d'això, els Serveis Meteorològics i Hidrològics Nacionals (SMHN) i els investigadors monitoritzen sistemàticament l'oceà i la seva evolució, elaborant models dels seus efectes en l'atmosfera i presten una àmplia varietat de serveis marins, per exemple, en suport de l'ordenació de les zones costaneres i en favor de la seguretat de la vida al mar. Actualment, les repercussions del canvi climàtic no deixen d'augmentar, i per això les observacions, la investigació i els serveis oceànics són més importants que mai.


El tema del Dia Meteorològic Mundial d'enguany, "l'oceà, el nostre clima i el nostre temps", posa l'accent en la tasca que l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) exerceix a l'hora de vincular l'oceà, el clima i el temps en el marc del sistema Terra. També cal recordar que aquest any comença el Decenni de les Nacions Unides de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible (2021-2030). L'objectiu és promoure idees innovadores i transformadores que permetin convertir l'oceanografia en una font d'informació que sustenti el desenvolupament sostenible. L'OMM, en qualitat d'organisme especialitzat de les Nacions Unides per al temps, el clima i l'aigua, s'afanya per ajudar a la societat a comprendre el vincle indissociable entre oceà, clima i temps. Això resulta d'utilitat per entendre el món en què vivim, inclosos els efectes del canvi climàtic, i reforça la capacitat dels estats membres per a salvar vides i protegir béns, a reduir el risc de desastres i a vetllar per la viabilitat de les economies.

Font d'informació: WMO
  

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP