Dia Meteorològic Mundial 2018

23 de març de 2018

La població mundial, cada vegada més gran, s'enfronta a una àmplia gamma de perills derivats dels ciclons tropicals, les marees de tempesta, les fortes pluges, les onades de calor, les sequeres i de molts altres fenòmens. El canvi climàtic a llarg termini està augmentant la intensitat i la freqüència d'alguns d'aquests fenòmens i provocant l'elevació del nivell del mar i l'acidificació dels oceans. La urbanització i l'expansió de les megaciutats no fan sinó exacerbar aquestes dificultats. Ara més que mai hem d'estar preparats per al temps, preparats per al clima i ser responsables amb l'aigua. 

Per tot això, la màxima prioritat de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) i dels Serveis Meteorològics i Hidrològics Nacionals (SMHN) és protegir les vides, els mitjans de subsistència i els béns, donant suport així l'agenda mundial relativa al desenvolupament sostenible, l'adaptació al canvi climàtic i la reducció dels riscos de desastre.

L'OMM i els SMHN promouen la investigació i conceben serveis operacionals que inclouen des de prediccions meteorològiques diàries fins a prediccions climàtiques a llarg termini que ajudin a la societat a estar a punt per al temps i preparada per al clima. A més, els serveis hidrològics que presten són essencials per gestionar adequadament els recursos d'aigua dolça per a ús de l'agricultura, la indústria, l'energia i el consum humà. Aquests serveis ens permeten estar en condicions de gestionar els riscos relacionades amb el temps, el clima i l'aigua, i aprofitar les oportunitats que se'n deriven. 

Els sistemes d'alerta primerenca i altres mesures de reducció dels riscos de desastre són vitals per augmentar la resiliència de les nostres comunitats. Els serveis climàtics poden servir per fonamentar decisions relatives a la mitigació del canvi climàtic i l'adaptació al mateix. La vigilància hidrològica proporciona les dades necessàries per fer un seguiment de la quantitat i la qualitat dels recursos hídrics i preparar-se millor per a les crescudes i les sequeres.

Font: AEMET / WMO
 

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP