"Vocabulario Climático"

29 d’abril de 2014


L'Asociación Española de Climatología (AEC) i l'Asociación de Comunicadores de Meteorología (ACOMET) acaben de llançar de forma conjunta el "Vocabulario climático para comunicadores y divulgación general". El propòsit d'aquesta publicació, ja disponible a Internet, és contribuir a la millor comprensió pel públic dels conceptes relacionats amb aquest procés i contribuir així a una major conscienciació sobre el mateix.

Un element nou d'aquest Vocabulari és la inclusió de dues definicions per terme. La primera és de caràcter científic mentre que la segona, amb un llenguatge més senzill, està dirigida als comunicadors que són els encarregats de divulgar i fer comprensibles al públic el procés i la transcendència del canvi climàtic.

El Vocabulari es pot consultar i descarregar accedint a les webs de la AEC i ACOMET.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP