Contaminants in crescendo

23 de febrer de 2019

La concentració de partícules en suspensió a l'atmosfera (PM10) ha experimentat un notable augment durant les últimes jornades com a conseqüència d’un persistent anticicló i l’arribada de pols sahariana.

En aquesta època de l’any, les altes pressions provoquen que l’aire fred s’acumuli a les capes baixes de l’atmosfera, donant lloc a una capa d’inversió tèrmica, que no permet ni la ventilació ni dispersió dels contaminants generats en superfície. Aquest matí, des del Passeig de les Aigües, s’apreciava la mala visibilitat i la presència de calitja sobre la ciutat de Barcelona.
Autor fotografies: Diego Lázaro

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP