Embassaments catalans (06-05-2013)

7 de maig de 2013

Amb l’estiu cada cop més a prop, els embassaments del nostre país presenten actualment una molt bona reserva d’aigua. Aquesta situació favorable és conseqüència de dos factors: les precipitacions caigudes durant les últimes setmanes (concentrades sobretot al març i últims dies d’abril) i al desglaç de la gran quantitat de neu caiguda enguany al Pirineu.

Des del passat 14 de febrer de 2013, el volum d’aigua emmagatzemat als embassaments de les conques internes catalanes només ha augmentat un 1,4%. En canvi, els pantans que pertanyen a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre han vist incrementada la seva reserva d’aigua en un 33,2%. Aquest diferència és deguda a les precipitacions molt abundants que han caigut al curs alt de l’Ebre. El cabal del riu ha estat molt important durant força mesos i ha calgut gestionar-lo a través dels embassaments. A més a més, el desglaç al Pirineu occidental és i serà superior al del sector oriental, fet que durant les darreres jornades ha obligat a obrir les comportes d’alguns pantans situats als rius que desemboquen a l’Ebre.


Estat dels embassaments de les Conques Internes Catalanes (06-05-2013)

Estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (06-05-2013)


Font dades embassaments: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP