Avisos de tempestes severes i tornados (2012)

7 de gener de 2013


El National Weather Service dels Estats Units d'Amèrica ha elaborat el següent vídeo que recull la localització de tots els avisos diaris, emesos durant el 2012, de tempestes severes (color blau) i tornados (color vermell). Defineixen tempesta tempesta (SVR) com aquella amb pedra superior als 2,5 centímetres, ràfegues de vent de 93 quilòmetres per hora o superiors, un o més tornados (TOR), i qualsevol combinació d'aquests tres fenòmens meteorològics.

Un any més, la majoria del tornados s'han concentrat a l'anomenat Tornado Alley. Aquest és el terme utilitzat per a designar un ampli territori del país on es donen les millors condicions per a la formació d'aquests fenòmens de temps sever. L'àrea de les Grans Planes permet que el fred aire polar del Canadà entri en contacte amb l'aire càlid tropical del Golf de Mèxic, donant lloc als tornados més poderosos. No existeix una delimitació oficial però aquesta zona estaria situada entre les Muntanyes Rocolloses i els Apalatxes.


Font vídeo: Youtube & National Weather Service

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP