El Niño (2006-2007)

3 de desembre de 2006

En l'últim informe actualitzat sobre “El Niño/La Niña Hoy”, publicat per l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), s'indica que s'està produint un episodi “moderat” de El Niño a la conca del Pacífic tropical, i es preveu que duri almenys fins al primer trimestre de 2007.

El Niño és un terme que s'utilitza per a descriure un ampli escalfament de les aigües superficials a la part central i oriental de l'oceà Pacífic equatorial, que pot donar origen a condicions i fenòmens meteorològics inusuals i, en ocasions, d'extrema intensitat, no només als voltants d'aquesta zona de l'oceà, sinó també a la resta del món, tot i que es produeixin episodis “moderats”.

Les temperatures de la superfície del mar a la regió van superar entre 1 i 1,5ºC la temperatura normal a l'octubre, situant-se en nivells característics de nombrosos episodis de El Niño en el passat.

Es preveu que aquestes condicions s'intensificaran lleugerament en els pròxims tres mesos, però els experts coincideixen que és poc probable que l'episodi es classifiqui en una categoria superior a la moderada.

Les conseqüències ja han estat, i segueixen sent, greus a la part occidental del Pacífic equatorial, a les illes que en ell es troben i a les regions continentals veïnes, en particular a Austràlia i Indonèsia, que estan patint una greu sequera.

Es creu què això es deu en part a que la temperatura de l'aigua és excepcional i inusualment freda a la part occidental del Pacífic equatorial i a la part oriental de l'oceà Índic.

Es preveu que aquestes temperatures més fresques, sumades a les temperatures càlides de la part occidental de l'oceà Índic, segueixin intensificant els efectes de El Niño a la part occidental del Pacífic tropical i a l'oceà Índic, així com a les regions continentals veïnes, entre elles la part oriental de l'Àfrica equatorial. De fet, en algunes parts d'aquesta regió ja s'han registrat precipitacions summament intenses en les últimes setmanes.

A les altres zones (les Amèriques, la conca de l'Atlàntic tropical, parts d'Àfrica i l'Àsia meridional) és més probable que en els pròxims mesos es donin les condicions climàtiques característiques d'un episodi de El Niño.

Els Serveis Meteorològics i Hidrològics Nacionals (SMHN) faciliten informació addicional sobre els efectes i les projeccions corresponents a zones específiques.

Els canvis que es produeixin en el Pacífic equatorial entre març i maig de 2007 seran decisius per a determinar si El Niño persistirà durant la resta d'aquest any. La OMM seguirà vigilant les indicacions que vagin sorgint durant els pròxims mesos.

La publicació “El Niño/La Niña Hoy” de la OMM és un informe consensuat que es prepara en col·laboració amb l'Institut internacional d'investigació sobre el clima i la societat, i amb la contribució dels SMHN, els centres de predicció/investigació regionals i mundials, i de diversos experts.

La publicació completa pot consultar-se en aquest enllaç:



Imatge: NASA

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP